Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією ГО "Міжнародна Асоціація Радників" (надалі — «Організатор»), укласти договір участі у заході, що проводиться Організатором, шляхом прийняття умов оферти, що зазначені далі.

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття оферти і початку цивільно-правових вiдносин Учасника з Організатором є факт перерахування Учасником благодійного реєстраційного внеску для участі у заході відповідно до умов цього договору, у строки та розміром внеску, зазначенних на сторінці відповідного заходу.

Визначення термінів

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* Захід - організована подія, що проводиться Організатором шляхом збору Учасників у заздалегіть визначеному місці та у визначений час та/або онлайн трансляція подій, що відбувається у якому учасник може прямо та безпосередньо бути присутнім, отримувати інформацію та інші можливості, що вказані в описі заходу;

* Опис заходу (анонс) – викладена заздалегіть на офіційному сайті Організатора інформація про тематику заходу, його час, місце, форму проведення (офлайн чи онлайн), ціну участі, додаткові умови участі, які не зазначені у цій оферті та інша відповідна інформація;

* Спікери – учасники заходу, які виступають перед іншими учасниками;

* Учасник – фізична особа, що досягла цивільної правоздатності, яка бажає прийняти участь у заході та приймає умови цього Договору згідно з п.1.2.;

Предмет Договора

3.1. Організатор зобовязується провести захід на умовах зазначених у цій Оферті та Анонсі заходу та забезпечити можливість Учасника бути присутнім на ньому шляхом надання доступу до місця проведення Заходу або надання веб-посилання на трансляцію заходу у разі проведення онлайн заходу.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Учасник має право прийняти участь у будь-яких заходах Організатора, Анонс яких був розміщений на офіційному ресурсі Організатора.

4.2. Учасник повинен надати обов'язкові ідентифікаційні та контактні дані, що вимагає форма реєстрації на відповідний захід. У разі уникнення Учасником вимоги надати відповідну інформацію щодо ідентифікаційних та контактних даних Учасника шляхом внесення завідомо хибних даних Організатор звільняється від відповідльності за недопущення Учаниска до участі у Заході та не повертає сплачені кошти.

4.3. Контактні дані, зазначені Учасником вважаються надійним каналом взаємодії з Учасником та можуть слугувати для донесення повідомлень до Учасника, щодо заходу у якому він примає участь. Будь-яка інформація, яка передана відповідним каналом звязку, у т.ч. щодо запрошень або змін у проведенні заходу, вважається отриманою Учасником.

Порядок оплати замовлення

На поточний рахунок Організатора

5.1. Учасник обирає направлення листа із реквізитами Організатора для оплати шляхом безготівкового банківського переказу.

5.2. Моментом оплати внеску вважається момент зарахування коштів на поточний рахунок Організатора.

Через інтернет-екваєрінг платіжної картки Учасника

5.3. Учасник переходить за посиланням на сторінці анонсу заходу до відповідного сервісу оплати з використанням платіжних карток.

5.4. Виконавши вимоги сервісу оплати з використанням платіжних карток, Учасник отримує підтвердження про здійснення оплати та участь у відповідному Заході.

Права і обовязки сторін

6.1. Організатор має право:

* в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Учасником умов цієї оферти;

* відмовити в участі Учаснику без компенсації витрат, якщо буде встановлено, що він бере участь під іменем іншої особи;

* контролювати доступ до заходу Учасників.

6.2. Учасник має право:

* отримати належну інформацію щодо участі в заході;

* відмовитись від участі у заході з правом повернення 100% сплачених коштів не пізніше як за 14 днів до початку заходу.

У разі скасування заходу чі наявності залишків коштів для фінансування заходу, сума благодійних внесків не повертається та буде використана на статутні цілі ГО "Міжнародна Асоціація Радників" з організації нових заходів.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Організатор не несе відповідальності:

* за дії Учасників до, під час та після проведення Заходів, їх поведінку, слова та взаємодію з іншими Учасниками в т.ч. за достовірність інформації що надають спікери;

* за відповідність результатів участі у заході сподіванням та очікуванням Учасників щодо їх інформативності, новизни та ефективності викладення інформації Спікерами.

7.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

8.1. Офіційним ресурсом Організатора є веб-сайт https://iaa.international

8.2. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Учасник надає Організатору свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ "Про захист персональних даних" для цілей проведення та доступу учасника до Заходу.

8.3. Інформація, яку надає Учасник є конфіденційною. Організатор використовує інформацію про Учасника виключно в цілях проведення заходу та може передавати дані зареєстрованого учасника генеральному партнеру Захода. Інформація щодо інших Учасників надається тільки у раз їх згоди.

Порядок відмови від участі та повернення оплати

9.1. Відмова можлива за ініціативи як Учасника, так і Організатора.

9.2. Повернення реєстраційного внеску відбувається у тій формі, у якій їх було сплачено. Для повернення реєстраційного внеску учасник повинен написати лист на events@iaa.international, вказавши свої дані, заповнені прі реєстрації на Захід.

9.3. У випадках зазначених у ції Оферті кошти не повертаються, а сплачена послуга вважається наданою.