Автор: Віра Авер'янова, International tax advisor, LL.M.

Податкова служба ОАЕ (FTA) випустила новий Transfer Pricing Guide Corporate Tax Guide із роз'ясненнями та 25 прикладами щодо застосування правил трансфертного ціноутворення

В Гайді враховуються рекомендації, що містяться в OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations від січня 2022 року, однак платникам податків слід покладатися насамперед на Закон про корпоративний податок, Постанову Міністерства No. 97 від 2023 і цей Посібник від FTA. Останнє має бути основним джерелом рекомендацій з питань, пов'язаних з ТЦУ, що переважають над міжнародними стандартами, однак, якщо певний аспект не охоплено Посібником, платникам податків рекомендується звернутися до Посібника ОЕСР. Крім того, у Посібнику було враховано коментарі в інших доповідях ОЕСР. 

З точки зору запитань, які часто отримувала, цікавими, крім інших, є такі роз'яснення: 

🔹Розділ 7.2.2.3 щодо ситуацій, коли компанія Групи організовує та оплачує від імені своїх пов'язаних сторін/осіб товари або послуги, придбані в різних постачальників: підтверджується, що витрати можна перевиставити пов'язаним сторонам без націнки за дотримання певних умов. Проте, така компанія повинна отримувати відповідну винагороду за свої функції з організації та оплати придбаних товарів або послуг від імені своїх Пов'язаних сторін або Пов'язаних осіб.

🔹Приклад 24, де підтверджується, що за відсутності будь-якого комерційного або ділового обґрунтування затримка платежу за непогашеною дебіторською заборгованістю не є способом, у який незалежні особи здійснювали б угоди, аналогічні до прикладу, який розглядається. У результаті компанія X, кредитор, повинна нарахувати відсотки на залишок непогашеної дебіторської заборгованості за період понад XX днів до моменту погашення суми.

🔹Розділ 7.2.2.6 про внутрішньогрупові послуги, що виникають на декількох рівнях управління: уточнено, що не всі групи МНК вертикально інтегровані та можуть мати регіональні або дивізіональні підгрупи зі своїми власними структурами управління та підтримки. Таким чином, група МНК може прийняти рішення про розподіл витрат своїх глобальних і регіональних команд за всіма країнами операцій відповідно до тесту на отримання вигоди (benefits test) у розділі 7.2.2.1 (уникаючи ситуацій дублювання). У разі, якщо розподіл витрат не проходить цей тест, такі витрати коригуються при визначенні оподатковуваного доходу відповідно до статті 20 ЗКН.

🔹Також уточнюється, що зразок форми розкриття інформації з ТЦ (для цілей ст. 551 Закону про корпоративний податок) скоро буде доступний в установленому порядку на вебсайті FTA.

Серед специфічних тем, Посібник покриває навіть питання ТЦ для угод про розподіл витрат (розділ 7.4 - cost contribution / sharing arrangements). Саме у зв'язку з питаннями щодо CSA (щоправда, більше у зв'язку з нюансами внутрішнього законодавства) нещодавно IRS пред'явила Майкрософту податкові претензії в розмірі $30 млрд. за період з 2004 до 2013 року (аналогічно раніше до Ebay, Apple).