Законодавче визначення умов і періодів звільнення платників від фінансової відповідальності під час дії воєнного стану

15 липня 2023 188 Комiтет податкових спорів

Із 27 травня цього року частково набув чинності прийнятий 12.05.2022 Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану" No 2260-IX, який уніс нові зміни до Податкового кодексу України в період дії воєнного стану (далі – Закон No 2260).

Чергова низка змін до ПКУ, які вносить Закон No 2260, одночасно спрямовано на забезпечення відновлення господарської діяльності платників, здійснення контролю податковими органами за адмініструванням і сплатою податків/зборів та збільшення надходжень до бюджету.

У публікаціях, розміщених на сайті ID Legal Group, фахівці висвітлювали тематику щодо законодавчих змін до ПКУ з питань звільнення від відповідальності платників у період дії воєнного стану.

Сьогодні пропонуємо продовжити цю тематику з урахуванням змін, унесених Законом No 2260.

Зокрема, Закон No 2260 виклав у новій редакції пункт 69 підрозділу 10 "Прикінцевих положень" ПКУ. Підпунктом 69.1 цього пункту ПКУ визначено умови та періоди звільнення платників від податкової (фінансової) відповідальності під час дії воєнного стану.

Отже, платників умовно поділено на кілька груп, і щодо кожної з них діють певні умови та періоди, протягом яких їх не притягатимуть до податкової відповідальності в разі дотримання ними встановлених приписів:

– платники, у яких відсутня змога виконати податкові обов'язки, установлені ПКУ, якщо вони виконають такі обов'язки протягом шести місяців із моменту припинення/скасування воєнного стану;

– платники, у яких відсутня змога виконати податкові обов'язки, установлені ПКУ стосовно власних філій / представництв / відокремлених та інших структурних підрозділів, якщо вони виконають такі обов'язки після припинення/скасування воєнного стану;

– платників, у яких наявна змога виконати податкові обов'язки, установлені ПКУ, звільняють від відповідальності на період із введення воєнного стану до набрання чинності Законом No 2260 (тобто з 24.02.2022 по 27.05.2022 включно) за умови реєстрації ними ПН/РК в ЄРПН у строк до 15.07.2022, подання до податкового органу звітності у строк до 20.07.2022 та сплати податків/ зборів у строк до 31.07.2022;

– платники, у тому числі й стосовно власних філій / представництв / відокремлених чи інших структурних підрозділів, у яких відновилась змога щодо виконання податкових обов'язків, установлених ПКУ, на період із введення воєнного стану до набрання чинності Законом No 2260 (тобто з 24.02.2022 по 27.05.2022 включно) за умови виконання ними податкових обов'язків та реєстрації ПН/РК в ЄРПН у строк протягом 60-ти днів із першого дня місяця після місяця, у якому фактично було відновлено цю можливість;

– платники єдиного податку 3 групи, які сплачують податок за ставкою 2 відс. на період із 24.02.2022 до дня, в якому відбувся такий перехід у системі оподаткування, за умови реєстрації ними ПН/РК в ЄРПН, подання звітності та сплати податків/зборів у строк протягом 60-ти днів із дня їх переходу на систему, яка була до обрання єдиного податку за ставкою 2 відсотки.

До податкових обов'язків платників у контексті Закону No 2260 належать, зокрема, обов'язки, щодо яких ПКУ встановлено строки їх виконання (подання податкової звітності, документів, що містять дані про фактичні залишки пального / обсяг обігу пального / спирту етилового, реєстрація ПН/РК в ЄРПН, сплата податків/зборів тощо).

Також Закон No 2260 надав можливість платникам у строк до 25.07.2022 виправити помилки, допущені у звітних (податкових) періодах під час дії воєнного стану без притягнення їх до відповідальності та без застосування до них штрафних санкцій за вказані звітні (податкові) періоди.

Тимчасово, у період дії воєнного стану обмежено право платників на подання уточнюючих розрахунків до декларацій за звітні (податкові) періоди, які передували місяцю лютому 2022 р. (тобто до періоду, у якому було введено воєнний стан), із показниками на зменшення податкових зобов'язань / декларування сум бюджетного відшкодування з ПДВ.

Закон No 2260 містить відсилочну норму, що Мінфін затверджуватиме порядок підтвердження у платників можливості/неможливості виконання ними податкових обов'язків, зокрема зазначених у пп. 69.1 п. 69 підрозділу 10 "Прикінцевих положень" ПКУ, із наведенням переліку документів, які підтверджуватимуть ці обставини.

Тож, як розуміємо, положення зазначеного порядку цілковито покладатимуться на Мінфін і залежатимуть від повноти й об'єктивності визначення цим державним органом критеріїв та переліку документів щодо підтвердження у платників можливості/неможливості виконання ними податкових обов'язків.

Крім того, Закон No 2260 покладає на платників обов'язок не лише забезпечити реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, а й привести податковий кредит з ПДВ, визначений на підставі показників первинних документів, у відповідність до показників, указаних в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН.

Інші зміни, які також було внесено Законом No 2260, розглянемо в наступних публікаціях. Таким чином, можемо зробити висновок, що згідно з приписами Закону No 2260 звільнення від податкової відповідальності платників певним чином обмежено необхідністю дотримання ними встановлених умов та порядку виконання податкових обов'язків у період дії воєнного стану.