Відображення в звіті про КО безоплатно переданих зразків продукції

13 вересня 2023 121 Комiтет трансфертного цiноутворення
Тетяна Савчук

Член ради ТЦ Комітету IAA, Аудитор, к.е.н., керівник практики ТЦУ та аудиту ID Legal Group

Дата подачі Звіту про КО (контрольовані операції ) за 2022 рік вже зовсім скоро. Цього року підприємствам потрібно встигнути здати цей Звіт в останній робочій день вересня – 29 числа, тому що визначений пунктом 39.4.2. ст. 39 ПКУ строк подачі (до 1 жовтня року, що настає за звітним) припадає на неділю.

Як показує практика, у платників податків виникає багато питань, при його складанні, пов’язаних з особливостями та специфікою діяльності загалом та здійснених господарських операцій у тому числі. Особливо це стосується виробників, які мають значне функціонально – ризикове навантаження, проводять різноманітні експортно-імпортні операції з нерезидентами, операції з якими у відповідності до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ вважаються контрольованими. А саме:

  • контрагенти-нерезиденти, які мають реєстрацію в низько податкових юрисдикціях (перелік таких держав (територій), затверджений Постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1045);
  • організаційно-правова форма (ОПФ) контрагента-нерезидента входить до переліку організацій, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) та податок з доходів, який отриманий в інших, ніж країна юрисдикції таких контрагентів державах, не є податковими резидентами держави своєї реєстрації  (перелік таких ОПФ затверджений КМУ від 04 .07. 2017р. №480);
  • різноманітних господарських операцій, які впливають на фінансовий результат із пов’язаними особами-нерезидентами з будь-якої юрисдикції чи організаційно-правової форми тощо.

При цьому відповідно п. п. 39.2.1.7 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ згадані вище операції для цілей визнання їх контрольованими також мають відповідати вартісному, а саме:

  • річний дохід платника податків за звітний рік від будь-якої діяльності, який визначається за правилами ведення бухгалтерського обліку та перевищує 150 мільйонів гривень (за винятком непрямих податків);
  • обсяг господарських операцій за звітний рік зі стороною контрольованих операцій, який визначаэться за правилами ведення бухгалтерського обліку, повинен перевищувати 10 мільйонів гривень (за винятком непрямих податків).

Часто виробники, при налагодженні виробництва нових видів продукції, з метою ознайомлення з такою продукцією потенційних споживачів передають разом із поставкою типової продукції також і зразки  нових видів продукції.

Нещодавно ДПС України на своєму ресурсі ЗІР надано роз’яснення, що безоплатна передача резидентом зразків готової продукції нерезиденту:

  • розцінюється, як рекламна діяльність, у відповідності до статті №1 ЗУ від 03.07. 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу» зі змінами та доповненнями;
  • здійснює вплив на фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток підприємств;
  • повинна декларуватись відокремлено від інших видів діяльності підприємства, зокрема у Звіті про КО.

Для відображення інформації про передачу зразків готової продукції при проведенні Контрольованих операцій необхідно в розділі  «Відомості про контрольовані операції»  в додатку до Звіту про КО заповнити :

  • графу 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті договору/контракту)», в якій зазначити «0»;
  • графу 20 «Загальна вартість операції (за винятком непрямих податків (грн.)», в якій зазначити загальну вартість безоплатно переданих зразків готової продукції) (без вирахування непрямих податків) у гривнях, за якою вона була відображена в бухгалтерському обліку підприємства (тобто списану собівартість зразків готової продукції).

Але нажаль, як це дуже часто буває, податкові органи розкрили тільки одну сторону питання – про необхідність декларування такого роду операцій. При цьому залишається непрокоментованим багато інших нюансів, які можуть виникати у зв’язку з передачею нових зразків продукції нерезиденту.

Зокрема, чи може відбуватись групування операцій з постачання зразків з іншими типовими операціями, якщо така нова продукція має подібний до інших видів продукції код УКТ ЗЕД і платник податків загалом застосовує передбачене п. 6 Порядку складання Звіту про КО (Наказ МФУ від 18.01.2016 р. №8)  узагальнення інформації щодо групування проведених контрольованих операцій.

Спірним у цьому випадку залишиться питання, що при застосуванні групування до усіх типових операцій чи залишатиметься потреба відображення окремим рядком операцій з передачі зразків продукції, оскільки відображення усіх інших показників цілком може бути дотримане (і графи 16 без показника, і графи 20 з включенням вартості зразків до обсягів контрольованих операцій).

Також залишатиметься дискусійним питання застосування методів обґрунтування відповідності ціноутворення окремо до операцій з постачання зразків продукції принципу «витягнутої руки», оскільки фактично такі операції не матимуть комерційної вартості та не покликані сформувати дохід саме в момент їх здійснення, а фактично є промо-витратами, що матимуть економічну доцільність в майбутньому.

Отже, такий тип контрольованих операцій як постачання зразків є досить дискусійним з усіх сторін декларування та дослідження таких операцій та може містити у собі приховані ризики для платників податків.