Щодо визнання сертифікатів іноземних лабораторій в Україні

07 квітня 2021 129
Олександр Лисий

Керуючий партнер ЮФ Availawle

Станом на сьогодні однією з проблем індустрії азартних ігор є відсутність технічного регламенту для сертифікації грального обладнання. Вказане кореспондується з абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14 липня 2020 року (надалі – «Закон»), в якому зазначено, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на території України може проводитися виключно із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Згідно з ч. 17 ст. 22 Закону програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

Пунктом 1 прикінцевих та перехідних положень Закону встановлено, що вимоги зазначених вище абз. 2 ч. 1 ст. 2 та ч. 17 ст. 22 Закону в частині сертифікації та штрафні санкції у розмірі 1000 МЗП за використання несертифікованого обладнання, передбачені п. 2 ч. 4 ст. 58 Закону, набирають чинності з 1.01.2021 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації онлайн-системи організатора азартних ігор суб’єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації. Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону сертифікація грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (надалі – «КРАІЛ»).

Тобто, організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет зобов’язаний використовувати сертифіковане гральне обладнання та онлайн-систему вже з 1.01.2021 року. Разом з цим, КРАІЛ не встановлено переліку суб’єктів сертифікації, як це передбачено ч. ст. 22 Закону.

Зазначена колізія може заблокувати старт азартного бізнесу в Україні з огляду на те, що учасники азартного бізнесу можуть призупинити процедури отримання ліцензій поки не запрацюють правила з сертифікації.

Дефініція суб’єкта сертифікації наведена в п. 59 ч. 1 ст. 1 Закону, а саме: суб’єкти сертифікації - іноземні та/або українські суб’єкти господарювання, що можуть здійснювати сертифікацію та інспектування грального обладнання відповідно до закону, акредитовані національним органом України з акредитації або акредитація яких іноземним органом з акредитації визнається на підставі міжнародного договору України, на відповідність вимогам стандартів ISO/IEC 17020 (ДСТУ ISO/IEC 17020) та ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025) або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт із сертифікації та інспектування грального обладнання.

З огляду на те, що станом на 07.04.2021 року список суб’єктів сертифікації не встановлено – вбачається за необхідне запропонувати застосування «презумпції відповідності», що імплементована спеціально для аналогічних ситуацій Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-VIII від 15.01.2015 року. Так, презумпція відповідності - припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначений орган) чи визнаних незалежних організацій.

Можливість визнання сертифікатів, виданих іноземними суб’єктами господарювання, передбачена ч. 3 ст. 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-VIII 15.01.2015 року. Даною нормою встановлено, що призначені органи мають право визнавати і приймати результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, на підставі укладених з такими органами договорів про визнання результатів оцінки відповідності, за умови якщо:

- національні органи з акредитації, які акредитують органи з оцінки відповідності як в Україні, так і в іншій державі, є членами міжнародної або регіональної організації з акредитації та/або уклали угоду про взаємне визнання з такою організацією стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності;

- призначений орган на підставі результатів оцінки відповідності (протоколів випробувань, документів про відповідність тощо), проведеної іноземним акредитованим органом з оцінки відповідності, застосовує процедуру оцінки відповідності або її частину та видає документ про відповідність, передбачений цією процедурою, під свою відповідальність.

З визначення документу про відповідність, наведеного в тому ж закону слідує, що сертифікат входить до переліку документів про відповідність.

Національним органом з акредитації України є Національне агентство з акредитації України (надалі – «НААУ»). Відповідно до ст. 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» N 2407-III від 17 травня 2001 року НААУ укладає договори  про  співробітництво  та  взаємне  визнання акредитації органів з оцінки відповідності.

Так, 11.12.2014 року НААУ було підписано з Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC) розширення Угоди про взаємне визнання ILAC та НААУ за напрямком «органи з інспектування, якою в Україні визнаються ISO/IEC 17020 та ISO/IEC 17025, видані в рамках ILAC.

Також між НААУ та Європейською кооперацією з акредитації (“EA”) було:

- 19 квітня 2012 року – підписано Розширення Угоди з ЕА за напрямком визнання сертифікатів ISO/IEC 17025;

- 03 жовтня 2014 року – підписано Розширення Угоди з ЕА за напрямком визнання сертифікатів ISO/IEC 17020.

З вказаного можна дійти висновку, що законодавством України вже передбачено визнання сертифікатів, виданих сертифікованими ISO 17020 та ISO 17025 іноземними суб’єктами сертифікації в рамках EA та ILAC.

З огляду на те, що діючим законодавством України визнаються міжнародні сертифікати на умовах, зазначених вище, – з метою оперативного запуску азартного бізнесу в Україні можуть визнаватись сертифікати, видані сертифікованими ISO 17020 та ISO 17025 іноземними суб’єктами сертифікації в рамках EA та ILAC.