Кіпр запровадив спрощені процедури дотримання правил ТЦ для «нематеріальних» операцій

16 жовтня 2023 220 Комiтет трансфертного цiноутворення, Комiтет міжнародного оподаткування
Володимир Чижиков

Управляющий партнер А1 Consulting

З 1 січня 2022 р. на Кіпрі запроваджені стандарти ОЕСР з дотримання правил трансфертного ціноутворення, якщо обсяг операцій з пов’язаними особами за видом перевищує 750 тис. євро.

Однак, на цьому нововведення не закінчилися, адже 6 липня 2023 р. було прийнято новий Циркуляр Податкового Департаменту, який вводить спрощені процедури дотримання правил ТЦ у внутрішньогрупових операціях, обсяг яких не перевищує 750 тис. євро за видом. Дія Циркуляру поширюється на період з 01.01.2022 р. 

По-перше, Циркуляр встановлює вимоги до платників податків з підготовки спрощеної ТЦ документації для «нематеріальних» операцій, яка повинна містити:

a.    функціональний аналіз сторін операції;

b.    характеристику сторін на підставі результатів функціонального аналізу;

c.    обґрунтування обраного методу трансфертного ціноутворення;

d.    порівняльне дослідження з визначення ціни, яка відповідає принципу «витягнутої руки».

По-друге, Циркуляр запроваджує «безпечні гавані» (safe harbors) для наступних типів «нематеріальних» внутрішньогрупових операцій:

·      Тип 1: надання внутрішньогрупового фінансування за рахунок запозиченого капіталу (back-to-back financing);

·      Тип 2: надання внутрішньогрупового фінансування за рахунок власних коштів платника податків;

·      Тип 3: отримання фінансування для фінансування господарської діяльності;

·      Тип 4: надання/отримання послуг з низькою доданою вартістю (low value-adding services).

Для кожного з типів Циркуляр встановлює такі «безпечні гавані»:

·      Тип 1: Платник податку вважається таким, що дотримується правил «витягнутої руки», якщо дохідність до оподаткування у відношення до здійснених внутрішньогрупових операцій складає не менше 2,5%;

·      Тип 2: Платник податку вважається таким, що дотримується правил «витягнутої руки», якщо його дохідність в рамках контрольованих операцій складає не менше дохідності 10-річних державних облігацій країни позичальника, збільшеної на 3,5%;

·      Тип 3: Платник податку вважається таким, що дотримується правил «витягнутої руки», якщо його витрати на обслуговування боргу не перевищують дохідність 10-річних державних облігацій Кіпру, збільшеній на 1,5%;

·      Тип 4: Для послуг з низькою доданою вартістю націнка у розмірів 5% до витрат, пов’язаних із контрольованою операцією вважається такою, що відповідає принципу «витягнутої руки».

Платник податків мають право, але не обов’язок застосовувати «безпечні гавані», якщо здійснені ними внутрішньогрупові операцій відповідають визначеним у Циркулярі типам. Разом з тим, якщо платник податку-резидент Кіпру вирішить застосувати «безпечну гавань», він повинен повідомити про це податкові органи у відповідному полі декларації з податку на прибуток звітного періоду.

Платники податків зобов'язані надавати спрощену ТЦ документацію протягом 60 днів з моменту отримання запиту від податкових органів.

Як бути готовим?

1.    Ідентифікуйте «нематеріальні» внутрішньогрупові операції.

2.    Оцініть, чи відповідають виявлені операції типам, для яких застосовні «безпечні гавані».

3.    Оцініть ТЦ ризики при застосуванні «безпечних гаваней», або ж зверніться до консультантів для підготовки детального порівняльного дослідження;

4.    Задекларуйте застосування «безпечної гавані» у декларації з податку на прибуток за 2022 р. (якщо релевантно);

5.    Підготуйте ТЦ документації спрощеного змісту, встановленого Циркуляром.