НБУ випустив рекомендації про ризик-орієнтований підхід комплаєнсу PEP

07 лютого 2024 509 Банківський комiтет

Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів. Таку рекомендацію Національний банк надав фінансовим установам у листі № 25-0005/9103 "Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу" від 06 лютого 2024 року в зв’язку із ухваленням Закону України від 17 жовтня 2023 року № 3419-IX щодо політично значущих осіб. 

НБУ наголошує, що встановлення всім без винятку клієнтам, які належать до категорії РЕР, високого рівня ризику або відмова у встановленні ділових відносин лише на підставі факту статусу РЕР не відповідає ризик-орієнтованому підходу і суперечить Закону України "Про запобігання та протидію легалізації ...". Фінансові установи повинні розробити належні скорингові процедури, які дадуть змогу адекватно оцінювати ризик  клієнтів, уключаючи РЕР. Водночас у листі Національний банк надав рекомендації для фінансових установ з метою забезпечення належного застосування ними ризик-орієнтованого підходу щодо РЕР.

У листі НБУ навів перелік ознак, які можуть свідчити про наявність впливу політично значущої особи,  що ця особа може ще мати, та які можуть бути факторами для підвищення рівня ризику відмивання коштів/фінансування тероризму цій категорії клієнтів:

 1. використання корпоративних механізмів (юридичних осіб та інших утворень) з метою приховування факту бенефіціарної власності;
 2. використання посередників, якщо це не відповідає звичайним діловим відносинам або є підстави вважати, що вони використовуються з метою приховування фактичного вигодоодержувача, який є РЕР;
 3. концентрація значних активів у членів сім’ї або пов’язаних осіб національного публічного діяча;
 4. наявність доступу безпосередньо та/або через членів сім’ї / пов’язаних осіб до бюджетних коштів, їх розподілу, здійснення контролю щодо їх надходження та використання;
 5. наявність контролю за дозвільними органами та/або впливу щодо надання документів дозвільного характеру, у тому числі ліцензій, щодо укладання договору концесії;
 6. наявність прямої або опосередкованої можливості контролювати діяльність, спрямовану на виявлення або запобігання відмиванню коштів / фінансуванню тероризму, запобіганню корупції;
 7. здійснення вирішального впливу на діяльність фінансової установи, контроль за нею опосередковано або через займану посаду;
 8. діяльність, яка пов’язана з торгівлею зброєю або оборонно-промисловим комплексом;
 9. діяльність, що прямо або опосередковано пов’язана з публічними закупівлями, у тому числі оборонними закупівлями;
 10. діяльність, що пов’язана з виконанням проєктів інфраструктурного розвитку за рахунок коштів державного / місцевих бюджетів;
 11. здійснення повноважень, пов’язаних із приватизацією державного та комунального майна, земельних ділянок;
 12. здійснення повноважень, пов’язаних із призначенням на посади в державних органах / органах місцевого самоврядування, прийняттям законів, нормативно-правових та розпорядчих актів, ухваленням судових рішень;
 13. наявність інформації у відкритих та публічних джерелах, що може вказувати на високий ризик проведення підозрілих фінансових операцій (діяльності), зокрема таких, що можуть бути пов’язаними з корупційними правопорушеннями.

Цей перелік не є вичерпним.

Високий ризик ділових відносин з РЕР установлюється за результатами виявлення критерію або сукупності критеріїв, які вказують на високу ймовірність використання послуг СПФМ із метою ВК/ФТ, здійснення аналізу та прийняття ґрунтовного рішення щодо встановлення високого ризику ділових відносин з РЕР у кожному конкретному (окремому) випадку.

Водночас додатковими індикаторами фінансових операцій РЕР, що можуть свідчити про підвищений ризик відмивання коштів / фінансування тероризму, можуть бути:

 1. зарахування / отримання готівкових коштів у великих обсягах;
 2. проведення фінансових операцій, пов’язаних із придбанням національним публічним діячем та/або членом його сім’ї предметів розкоші, оплатою послуг із високою вартістю, у тому числі, що проводиться через їх представників.

Оцінюючи ризик ділових відносин із РЕР СПФМ має використовувати ризик-орієнтований підхід та результати аналізу суті операцій, статусу, який має національний публічний діяч, а також будь-яку іншу додаткову інформацію. Також СПФМ повинен ураховувати всю потрібну інформацію, включаючи отриману за допомогою систем автоматизації, здійснювати її аналіз та приймати обґрунтовані рішення щодо заходів стосовно РЕР.

Окремо в листі Національний банк звернув увагу на потребу у проведенні  навчання працівників, яке обов’язково має включати питання щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до обслуговування клієнтів, уключаючи РЕР, та забезпечення дотримання внутрішніх процедур суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері  протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму.

НБУ

AML