Податковий департамент Кіпру опублікував відповіді на поширені питання по ТЦ

28 грудня 2023 362 Комiтет міжнародного оподаткування, Комiтет трансфертного цiноутворення

Автор: Сергій Лукашук, Managing Partner в S.Lukashuk Partners, ADIT, FCCA, ICPAC

Нагадуємо Вам, що одна з найзначущих податкових подій останнього року, це практичне застосування законодавства про Трансфертне Ціноутворення, що було впроваджене на Кіпрі з 1 січня 2022 року.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ:

10 лютого 2023 року Податковий Департамент Кіпру завантажив новий Розділ «Поширені Питання» (FAQ) на своєму веб-сайті щодо Трансфертного Ціноутворення.

Поширені питання містять деякі основні вказівки щодо певних аспектів нових Правил Трансфертного Ціноутворення, що були запроваджені минулого року. Зокрема, повідомили, що роз’яснювальний циркуляр №3 від 30 червня 2017 року стосовно фінансових транзакцій зворотного фінансування (back-to-back financing) (які за певних умов передбачають safe harbour маржу 2% після податку на активи) більше не застосовується з 1 січня 2022 року.

Основні питання, які розглядаються в “Поширених Питаннях”, розміщених на веб-сайті Податкового Департаменту перераховані нижче:

1. Якщо контрольовані операції одної економічної природи (назвемо її «Категорія "А") сукупно перевищують 750 000 євро або мають перевищувати 750 000 євро на основі принципу витягнутої руки, (як описано у статті 33(9)(a) Закону «про Податок на Прибуток») і водночас контрольовані операції іншої економічної природи (назвемо її «Категорія "B") сукупно не перевищують поріг податку в 750 000 євро за рік, чи є обов'язок включати контрольовані операції Категорії "B" у локальний файл Кіпру?

Ні, не має обов’язку включати контрольовані операції категорії «Β» в кіпрський локальний файл. Тільки контрольовані операції категорії, які сукупно перевищують або мають перевищувати 750 000 євро на основі принципу «витягнутої руки» за податковий рік мають бути задокументовані та проаналізовані у кіпрському локальному файлі. У цьому конкретному прикладі це будуть тільки контрольовані операції Категорії «А».

2. Як визначається поріг у 750 000 євро в контексті отримання доходу від оренди протягом кожного податкового року?

Порогове значення визначається на основі загального доходу від оренди на основі принципу «витягнутої руки» в податковому році.

3. Чи потрібно агрегувати покупки та продажі для цілей оцінки чи перевищено поріг?

Так, порогове значення базується на абсолютних значеннях контрольованих операцій для кожної категорії, що відбуваються в податковому році.
Наприклад, якщо загальна кількість покупок і продажів становить 400 000 євро і 500 000 євро, відповідно, загальна сума в цій категорії становить 900 000 євро. Таким чином, поріг у цій категорії перевищено.

4. Чи готується Локальний Файл Кіпру та Зведена Інформаційна Таблиця за податковий рік чи за звітний рік компанії?

Локальний Файл Кіпру та Зведена Інформаційна Таблиця готується за податковий рік.

5. Під якою категорією Зведеної Інформаційної Таблиці має бути повідомлено про Фінансові Гарантії?

Фінансові гарантії слід відображати в категорії «Фінансові Транзакції» (Financial Transactions).

6. Порівняльний аналіз слід готувати кожного податкового року чи лише в разі зміни щодо внутрішньогрупових позик?

Порівняльний аналіз повинен бути підготовлений, коли внутрішньогрупова позика ініціюється та оновлюється, у випадках якщо:

i. компанія надає або отримує нові позики, або
ii. істотні умови існуючих позик змінюються або доповнюються, або
iii. змінюється функціональний профіль компанії, або
iv. ринкові та економічні умови істотно змінюються.

Наведений вище перелік є орієнтовним і не є вичерпним. Подальші вказівки наведено в Рекомендації ОЕСР з Трансфертного Ціноутворення.
Зверніть увагу, що відповідно до частини 10 статті 33 Закону «про Податок на Прибуток» Основний Файл (Master File)(якщо доречно) і Локальний Файл оновлюються кожного податкового року.

7. Хто несе відповідальність за заповнення та подачу Зведеної Інформаційної Таблиці?

Відповідальність за заповнення Зведеної Інформаційної Таблиці несе платник податків.
Зведену Інформаційну Таблицю подає Статутний Аудитор (Statutory Auditor) або Податковий Консультант.

8. Чи все ще застосовується циркуляр від 30/06/2017 із заголовком "Податковий режим внутрішньогрупових фінансових операцій" (Tax treatment of intra group back to back financing transactions) після набрання чинності новим законодавством про Трансфертне Ціноутворення?

З 01/01/2022 циркуляр було скасовано.

9. Як визначається поріг у 750 000 євро в контексті діяльності з фінансування у формі позики в податковому році?

Порогове значення в категорії операцій з фінансування у формі позики визначається лише на підставі основної суми позики, включаючи нараховані, але не сплачені відсотки.

10. Продовжуючи питання 9 вище, який залишок має значення у випадку діяльності з фінансування позик (наприклад, кінець року, середній залишок за рік, сума кредиту)?

Максимальний залишок позики (тобто лише основна сума позики, включаючи нараховані, але не сплачені відсотки) протягом податкового року має використовуватися для визначення порогу у відповідному податковому році та вказуватися у Зведеній Інформаційній Таблиці.

11. Чи повинні позики чи будь-які інші грошові засоби, включаючи видачу готівки (за винятком будь-яких балансів, що виникають внаслідок комерційних операцій), надані компаніями особам, зазначеним у статті 5(1)(z) та 5(2)(z)* “Закону про Податок на Прибуток” L. 118 (I)/2002, враховуватися при визначенні того, чи перевищено поріг у €750.000 у категорії фінансової діяльності?

Ні, не вважається оподатковуваною діяльністю надання такого фінансування. Лише в цьому конкретному випадку такі залишки не слід брати до уваги для цілей оцінки того, чи було перевищено поріг у 750 000 євро в категорії фінансової діяльності, і як такі не повинні повідомлятися в Зведеній Інформаційній Таблиці. Жодна документація щодо цих конкретних операцій у локальному файлі не потрібна.

* Статті 5(1)(z) і 5(2)(z) передбачають, що: щоразу, коли компанія надає позику або будь-яку іншу фінансову допомогу, включаючи грошові зняття, за винятком сум, отриманих у результаті торгових операцій, своїм директорам або акціонерам, як фізичним особам або їхнім подружжям чи їхнім родичам до другого ступеня споріднення, тоді вважатиметься, що ця особа має щомісячну допомогу у розмірі дев’яти відсотків (9%) на рік від залишку такої позики чи будь-якого іншого фінансування ( в тому числі зняття грошей протягом місяця).