Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

З початку 2022 року до ДПС України вже надійшло 8366 повідомлень про набуття контролю, заснування або втрати контролю над 5499 КІК, з яких 7956 – від фізичних осіб – резидентів України та 410 – від українських юридичних осіб.  

Основними країнами, в яких резидентом України набуто або відчужено частки в КІК: 

  • Польща – 25%,
  • Велика Британія – 13%,
  • США – 11%,
  • Кіпр – 9%,
  • Естонія – 7%,
  • інші країни – 35%.

Фінансовими установами та контролюючими органами на адресу ДПС України направлено 10766 повідомлень про факти, що свідчать про володіння  резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

Нагадуємо, що ст. 39² ПКУ визначено необхідність подання КІК повідомлення до ДПС про:

  • кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фізичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої особи контролюючою;
  • заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
  • кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої особи контролюючою;
  • ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

За невиконання чекає штрафна санкція в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня року, за кожний такий факт. Це 876 000 грн в 2024.

ДПС