ДПС оприлюднили статистику коригування цін контрольованих операцій за 2023

22 лютого 2024 289 Комiтет трансфертного цiноутворення, Комiтет податкових спорів

Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

Протягом 2023 року понад 400 платників податків здійснили коригування цін контрольованих операцій і сум податкових зобов’язань, за результатами яких добровільно збільшили фінансовий результат до оподаткування на 6,9 млрд грн, що привело до нарахування податку на прибуток в сумі 0,6 млрд грн та зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування в сумі 3,7 млрд гривень.

Найбільша кількість коригувань проведена платниками податків, які здійснюють свою діяльність у таких галузях промисловості:

  • паливній – 2,5%
  • фінансовій та банківській – 4,1%
  • харчовій – 6%
  • агропромисловій – 10,5%
  • машинобудівельній – 17%
  • хімічній та фармацевтичній – 32%

Основними країнами реєстрації контрагентів – нерезидентів, щодо яких здійснювались коригування цін КО і сум податкових зобов’язань, є:

  • Кіпр – 6%
  • Німеччина – 9%
  • ОАЕ – 14%
  • Швейцарія – 19%

Протягом 2023 кожний 6-й платник податків, який подав звіт про КО, провів самостійне коригування податкових зобов’язань. Вказана вище сума коригувань є більшою за середньорічний показник на 2,7 млрд гривень. Понад 55% від загальної суми коригувань проведено платниками податків, які отримали запити від ДПС про подання інформації відповідно до п. 73.3 ПКУ та додаткової інформації з ТЦ.

ДПС рекомендує платникам податків переглянути проведені КО як протягом 2023 року, так і попередніх звітних періодів щодо їх відповідності принципу «витягнутої руки» та скористатись можливістю здійснити розрахунок податкових зобов’язань відповідно до мінімальних або максимальних значень діапазонів цін/рентабельності (в залежності від сторони дослідження) і подати уточнюючі розрахунки без застосування штрафних санкцій та пені.

ДПС