Сергій Мацур

Senior Consultant, Transfer Pricing PwC

Ольга Трифонова

Директор, голова практик Private Wealth та Transfer Pricing у PwC in Ukraine

Марина Луценко

Старший Менеджер PwC Private Wealth

Марiя Коваль

Head of IP, IT & Data protection practice в PwC Ukraine

Ганна Невмержицька

Директор, Head of International Tax Planning в PwC in Ukraine