КАС ​​опублікував новий огляд практики щодо трансфертного ціноутворення

22 лютого 2024 288 Комiтет трансфертного цiноутворення

Автор: Едуард Голодницький, Президент International Advisers Association, CEO Firm24

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ​​опублікував новий випуск огляду судової практики щодо трансфертного ціноутворення.

Рішення з огляду, внесені до ЄДРСР, за період із 2018 року по серпень 2023 року.

Захист платників, прогнозованість і стабільність господарської діяльності з нерезидентами є вагомими питаннями, зокрема, в умовах воєнного стану та подальшої відбудови України.

Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо 4 блоків:

 • визнання господарських операцій контрольованими;
 • реалізації принципу «витягнутої руки»;
 • особливостей податкової звітності та контролю;
 • відповідальності.

Розділ 1 про визнання господарських операцій контрольованими містить судові прецеденти:

 1. Про господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими   в державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), у яких   ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових   пунктів нижчі, ніж в Україні   3 
 2. Про визнання господарських операцій контрольованими в процесі трансфертного ціноутворення з пов’язаною особою – резидентом
 3. Про ознаки контрольованої операції з експортної реалізації сільськогосподарської   продукції платником фіксованого сільськогосподарського податку
 4. Про встановлення характеристики товарів / робіт / послуг під час визначення   зіставності контрольованої та зіставних операцій
 5. Про безоплатну передачу нерезиденту рекламної продукції та її відображення   у звіті про контрольовані операції

Розділ 2 про принцип «витягнутої руки» містить судові прецеденти:

 1. Про пріоритетність застосування методів установлення відповідності умов   контрольованої операції
 2. Про принцип «витягнутої руки» щодо експорту насіння ріпаку 
 3. Про правомірність віднесення виплати (нарахування) заробітної плати   фізичним особам – нерезидентам до операцій, які підпадають під визначення контрольованих
 4. Про метод «витрати плюс» для визначення звичайних цін

Розділ 3 про податкову звітність:

 1. Про звітність у контрольованих операціях
 2. Про операції з повернення нематеріальних активів контрагенту

Розділ 4 про податковий контроль:

 1. Про господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими   в державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні
 2. Про повноваження контролюючого органу щодо надсилання запиту    про надання документів в межах перевірки дотримання платником принципу «витягнутої руки»